SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Bättre URL för bilder med mod_rewrite

[ 2007-10-17 ] - Avdelningar: Programmering, SEO |

Serverplatformen Apache är väldigt populär inte minst för sin rewrite-funktion kallad mod_rewrite. Denna används dock oftast för att skriva om URL:er för hemsidedokument för att göra dem mer SEO-vänliga.

mod_rewrite fungerar även för bilder

Egentligen är det ganska självklart att mod_rewrite även fungerar med bilder. Tekniken används bl.a som skydd mot hotlinking (bilder blir otillgängliga för externa domäner). Varför inte använda mod_rewrite för snyggare URL:er för bilder?

Säg att du har en produktsida för Ericsson w880 på adressen:
http://mnowak.se/mobiler/ericsson-w880/

Produktbild för produkten finns på:
http://mnowak.se/123.jpg

Vore det inte bättre att bilden hade URL:en:
http://mnowak.se/mobiler/ericsson-w880/ericsson-w880.jpg ?

Denna URL är dessutom bättre ur SEO-synpunkt.

Detta uppnås med .htaccess innehållande:

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^/?mobiler/ericsson\-w880/ericsson\-w880\.jpg$ 123.jpg [L]

Kodexemplet ovan är inte på något sätt optimalt eller dynamiskt utan bara ett bevis på att det går.

Liten notis: Koden fungerar prima men används inte på länkarna ovan. Det kändes smått överdrivet att börja bråka med inställningarna för denna blogg.

Kommentera