SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Svenskars dator- och internetanvändning - internationell jämförelse

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning. Vi ligger på plats sex efter Island, Nederländerna, Norge, Danmark och Finland.

De nordiska länderna, Benelux-länderna samt Storbritannien och Tyskland hamnar högst vad gäller användning av Internet. Länderna i Öst- och Sydeuropa hamnar däremot relativt lågt. I Island använde 86 procent av individerna Internet åtminstone en gång i veckan under första kvartalet 2007 medan motsvarande andel var 22 procent i Rumänien.

Kvinnor i så gott som samtliga länder tenderar att använda Internet i mindre utsträckning än vad män gör. De största skillnaderna mellan kvinnors och mäns Internetanvändning finns i Luxemburg, Tyskland, Österrike och Italien. Estland är det enda av de undersökta länderna där andelen kvinnor är högre än andelen män.

Bredband vanligast på Island

Ungefär 75 procent av de isländska och nederländska hushållen använder en bredbandsanslutning4 till Internet. Andra länder där bredband är vanligt förekommande är Danmark, Norge och Sverige där bredband används av två hushåll av tre. I Öst- och Sydeuropa är andelarna ofta mycket lägre - i Rumänien och Grekland använder mindre än tio procent av hushållen bredband. Andelen hushåll med bredband inom EU är 2007 42 procent. År 2005 var andelen 23 procent.

Norrmän och britter är de flitigaste e-handlarna

Även när det gäller köp av varor eller tjänster via Internet finns ett tydligt mönster bland länderna. I Norge har nästan varannan person i åldern 16-74 år köpt varor eller tjänster via Internet under första kvartalet 2007. I Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Tyskland och Sverige ligger andelen kring 40 procent. Andelarna är betydligt lägre i södra och östra Europa. I många av de länderna har färre än tio procent av alla i åldern 16–74 år handlat via Internet under första kvartalet 2007.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera