SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Tillgång till Internet i hemmet

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Över 80 procent av samtliga mellan 16 och 74 år hade tillgång till Internet i hemmet under våren 2007. Tillgången är högst i åldersgruppen 35-44 år där andelen låg strax över 90 procent medan endast knappt hälften i den äldsta åldersgruppen, 65-74 år hade tillgång till Internet. Man kan ha tillgång till Internet på många olika sätt och det i särklass vanligaste sättet är via en persondator (stationär eller bärbar). Man kan också ha tillgång till Internet via en handdator, via en TV, via mobiltelefon, via en spelkonsol eller på annat sätt. Av dessa metoder används endast TV och spelkonsol i en nämnvärd omfattning. Knappt 10 procent av personerna mellan 16-74 år uppgav att de hade tillgång till Internet via någon av dessa metoder. Spelkonsol är vanligast bland yngre män.

Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet

Omkring 10 procent av alla i åldern 16-74 år använde traditionellt modem och telefonlinje eller ISDN vid anslutning till Internet i hemmet under våren 2007. Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har ökat. Under våren 2007 använde 71 procent en bredbandsanslutning till Internet (ADSL, SDSL, kabel-TV, LAN etc), vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent. Det finns stora skillnader både mellan åldersgrupperna och mellan könen. Medan över 80 procent av personerna i åldern 16-24 år använde en sådan anslutning till Internet var det endast 33 procent i åldersgruppen 65-74 år som gjorde det. I den äldsta åldersgruppen använde 43 procent av männen och 24 procent av kvinnorna bredband i någon form för att få tillgång till Internet. Totalt använder 67 procent av kvinnorna jämfört med 75 procent av männen bredband i hemmet.

Anslutningar via GSM-nätet och 3G-nätet har blivit vanligare sedan 2005. Då använde sig endast en procent eller mindre av respektive anslutning. År 2007 har andelarna ökat till sex procent vardera.

Drygt en av tio har Internet men inte bredband hemma

Att ha tillgång till Internet på andra sätt än via bredband är vanligare i de högre åldersgrupperna än bland yngre. Medan sju procent av personer i åldern 16-24 år har tillgång till Internet på andra sätt än via bredband är andelen bland 55-64-åringar 18 procent. De personer som inte har tillgång till bredband hemma (totalt 12 procent av samtliga i populationen) har tillfrågats om skälen till detta. Den vanligaste anledningen till att inte ha bredband hemma är att man säger sig inte ha behov av det. I vissa områden i Sverige finns inte bredband att tillgå, fyra procent av de tillfrågade anger detta som skäl för att inte ha bredband.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera