SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Vanligt att handla via Internet

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Under första kvartalet 2007 använde 39 procent av alla i åldern 16-74 år Internet för att för att köpa eller beställa varor eller tjänster för privat bruk. Andelen kvinnor som e-handlade under denna period var något lägre än andelen män - 36 procent jämfört med 41 procent. Generellt sett tenderar yngre att handla via Internet i större utsträckning än äldre. Under perioden april 2006 - mars 2007 (12 månader) hade drygt hälften av alla i åldern 16 till 74 år handlat på Internet för privat bruk.Omkring var fjärde person i åldern 16-74 år har aldrig beställt varor eller tjänster för privat bruk via Internet. Andelen är högst i den äldsta åldersklassen där 34 procent aldrig gjort Internetinköp för privat bruk.

Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet

Totalt har drygt hälften av alla i åldern 16-74 år handlat varor eller tjänster via Internet under perioden april 2006 - mars 2007. Resor eller logi är det som är vanligast att köpa via nätet, vilket 28 procent av samtliga personer köpt under den aktuella perioden. Näst vanligast är att köpa biljetter till evenemang. Därefter i popularitet kommer i ordning böcker och tidningar, film/musik och kläder eller sportartiklar. För alla dessa kategorier ligger andelen personer som handlat via Internet kring 20 procent.

En tydlig ökning av Internethandeln har skett de senaste två åren. Ökningen består främst i att de som redan e-handlar, handlar oftare. Andelen personer som över huvud taget Internethandlat ökar ganska måttligt. För två år sedan hade 16 procent köpt resor/logi, 13 procent biljetter till evenemang och 13 procent hade köpt tidningar.

Den vanligaste varan/tjänsten att köpa för både kvinnor och män är resor och logi. För många varor/tjänster finns annars tydliga skillnader mellan vad kvinnor respektive män handlar på Internet för privat bruk. Filmer/ musik, Aktier/försäkringar/finansiella tjänster, hemelektronik, datorer/datautrustning, programvaror och dataspel samt tips/lotto/vadslagning är kategorier där män är vanligare som köpare än kvinnor, för kläder och sportartiklar samt i någon mån böcker är kvinnorna vanligare som köpare.

Endast 1 procent av alla i åldern 16-74 år hade beställt tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet under perioden april 2004 - mars 2005, denna andel har nu ökat till 6 procent. Mat och specerivaror är fortfarande den produkt som är minst populär att köpa via Internet.

Mindre vanligt att man direkt laddar ner det man köper på Internet

Vissa varor som 1) filmer eller musik, 2) böcker, tidningar eller datorbaserade läromedel samt 3) programvara eller dataspel kan laddas ner elektroniskt i stället för att levereras via vanlig post. Andelen personer som valt detta leveranssätt ligger för alla dessa tre kategorier kring 5 procent. Detta innebär att en minoritet av dem som beställt filmer eller musik respektive böcker och tidningar valt att ladda ner materialet direkt. Programvaror och dataspel har i de flesta fall levererats elektroniskt.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera