SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Flow - det optimala sinnestillståndet vid arbete

[ 2008-04-11 ] - Avdelningar: Design & Ergonomi, Tips & Trix |

Ibland kan en person fokusera på en utmaning eller uppgift så intensivt att denne upplever en euforisk känsla av glädje och välbehag. Tidsuppfattningen försvinner, sinnena är alerta och den sprudlande energin i kroppen verkar oändlig. Denna känsla är inte kopplad till någon utomstående belöning (t.ex. ekonomisk). Euforin beror istället på utförandet av uppgiften i sig, där och då. Detta speciella mentala tillstånd är mer känt som flow.

Varför jag finner flow intressant?

Jag har upplevt flow många gånger och anser att flow är verkligen det optimala sinnestillståndet när jag arbetar. Den höga koncentrationsnivån och outröttligheten har många gånger medfört mycket bättre resultat än jag ens våga hoppas på. Det mest extrema flow var jag med om sommaren 2006 då jag jobbade lite drygt 48 timmar non stop, utan kaffe. Dessa timmar resulterade i ett av mina mest lönsamma projekt.

Flows bakgrund

Ända sedan 1963 har Mihaly Csikszentmihalyi studerat människors nöjen med den enkla frågeställningen: “Vad är roligt?” Denna fråga är väldigt bred då människors preferenser är olika. Det som upplevs som pest och pina av en person kan vara höjdpunkten i semestertider för en annan. Vidare ställdes frågan: “Finns det trådar som binder samman positiva upplevelser?”

För att få svar på sina frågor påbörjades intervjuer och omfattande undersökningar av ett stort antal individer. För att ta reda på om det finns samband påbörjades en undersökning. Försökspersoner kontaktades vid slumpartade tidpunkter varefter de var tvungna att omedelbart besvara ett formulär med frågor kring vad de gjorde och kände. (Notis: Pågår fortfarande, 250 000 i nuläget.) Resultatet av undersökningen visade att det finns samband i form av mentalt tillstånd som Csikszentmihalyi kallar flow. Tillståndet ansågs uppkomma när en person fokuserar sig på utmanande uppgifter som kräver fullständig koncentration och hängivenhet. Vidare krävs att personens färdighetssnivå är i perfekt balans med vad uppgiften kräver samt att målen är tydliga och att omedelbar feedback erhålls.

Infinnandet av flow

När en person ställs inför tuffa utmaningar som ställer dennes färdighet på sin spets så kan flow upplevas. Första tecknet på detta tillstånd är att uppmärksamheten fokuseras på ett väldefinierat mål. Känslor av engagemang, koncentration och uppslukande av uppgiften växer fram. Det klara målet gör att feedback erhålls rörande hur väl individen fortskrider i sitt genomförande av utmaningen. En rallyförare vet direkt hur väl han eller hon tog kurvan i samma stund som detta är genomfört. Men detta gäller inte bara fartfyllda och farliga sporter. En uttråkad industriarbetare kan också uppleva spänning och engagemang om denne ges en uppgift med klara mål och färdighet är i balans med uppgiften.

Den djupa koncentrationen som krävs av balansen mellan färdighet och uppgift förtränger tankar som för tillfället inte är relevanta. Den upplevda känslan är att man glömmer bort sig själv. Man smälter samman med uppgiften. Att “vara ett med havet” som inbitna seglare talar om är ett bra exempel. Tidsuppfattningen blir obefintlig, timmar känns som ögonblick. Hunger, trötthet och andra fysiologiska behov uppfattas inte.

Flow och livskraft

Csikszentmihalyi anser att vi människor har kontroll över vår livskvalité i den mening att vi kan förstärka vårt välbefinnande genom att praktisera aktiviteter som ger oss flow. Han definierar “liv” som en serie händelser i medvetandet bestående av tankar, känslor och förnimmelser. För göra erfarenheter krävs psykisk energi. Hjärnans kapacitet är dock begränsad och denna energi är därför en bristvara. Csikszentmihalyi anser också att evolutionen har byggt in två motstridiga typer av motivation i människan, aktiviteter som lagrar psykisk energi och aktiviteter som förbrukar denna. Den första typen pleasure, nöje, är det välbehag som upplevs när människan äter, vilar och ägnar oss åt att föra släktet vidare. Pleasure är relativt lätt att åstadkomma för den moderna människan. Njutningen är dock kortsiktig och kraften som utvinns bidrar inte till förändring eller personlig utveckling. Den andra typen av psykisk energi är enjoyment, den upplivande känsla som upplevs av att gå utöver det nödvändiga för överlevnad och reproduktion. Det är inte alltid ett nöje i sig, ibland faktiskt både psykiskt och fysiskt utmattande och slitsamt. Belöningen kommer dock i vetskapen om att man gjort bättre ifrån sig än någonsin förut. Jaget utvecklas i och med självbekräftelsen och självförverkligandet. Många av de aktiviteter som ger flow tillhör just enjoyment. Om dessa aktiviteter förbrukar energi på kort sikt, så är det bara genom enjoyment som vi kan bygga på vårt psykiska kapital på lång sikt.

Pleasure kan liknas med de lägre trapporna i Maslows behovstrappa och enjoyment med de högre. Csikszentmihalyi vill dock komplettera Maslows teori med behovet att göra erfarenheter. Han menar att ett sysslolöst medvetande vänder sig in mot sig självt, börjar rannsaka sig självt och undersöka sina brister. Vidare anser Csikszentmihalyi att individer som inte försöker eller inte lyckas att uppleva flow tenderar att söka “lycka” på andra sätt, inte sällan inom det materialistiska.

Kommentera