SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Små ehandel-sajter effektivare?

Det jag gillar med mindre sajter är att de känns mycket mer hemtrevliga och bjuder in till läsning på ett annat sätt än stora sajter som har “allt”. Läs mer »

Statistik över användning av webbläsare

Olika webbläsare visar hemsidor på olika sätt. Det är inte alltid så, men oftast. Särskilt om man tar till användning av CSS/XHTML. Detta är något av en mardröm för webbdesigners. En hemsida kan vara helt korrekt kodad (”programmerad”) men ändå blir resultaten olika eller t.o.m helt felaktiga. Det är därför bra att ha koll på andelen surfare som använder specifika webbläsare. Läs mer »

Svenskars dator- och internetanvändning - internationell jämförelse

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning. Vi ligger på plats sex efter Island, Nederländerna, Norge, Danmark och Finland.

De nordiska länderna, Benelux-länderna samt Storbritannien och Tyskland hamnar högst vad gäller användning av Internet. Länderna i Öst- och Sydeuropa hamnar däremot relativt lågt. Läs mer »

Utveckling av IT-kompetens 2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Vanligast att skaffa IT-kompetens genom att pröva sig fram

Undersökningen av SCBs Privatpersoners användning av datorer och Internet år 2007 innehöll frågor om vad man kan utföra vid användning av datorer och Internet och hur man skaffat sig kunskaperna att göra detta. Ungefär var sjätte person hade deltagit i en datakurs om minst tre timmar under det senaste året. Läs mer »

Vanligt att handla via Internet

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Under första kvartalet 2007 använde 39 procent av alla i åldern 16-74 år Internet för att för att köpa eller beställa varor eller tjänster för privat bruk. Andelen kvinnor som e-handlade under denna period var något lägre än andelen män - 36 procent jämfört med 41 procent. Läs mer »

Användning av Internet

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Användningen av Internet följer samma mönster som användningen av persondatorer, praktiskt taget alla ungdomar men även en majoritet av de äldre, är användare. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små förutom i åldersgruppen 65-74 år där andelen användare bland kvinnor är lägre. Läs mer »

Tillgång till och användning av persondator

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Nästan 90 procent av alla personer i åldern 16-74 år har tillgång till en dator hemma. Andelen sjunker med stigande ålder men även bland pensionärer har mer än hälften tillgång till dator hemma. Det är vanligast att man har en stationär dator men närmare en tredjedel har (även) en bärbar dator. Små handdatorer tycks däremot bli mindre vanliga. År 2007 hade mindre än 10 procent en sådan. Läs mer »

Tillgång till Internet i hemmet

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Över 80 procent av samtliga mellan 16 och 74 år hade tillgång till Internet i hemmet under våren 2007. Tillgången är högst i åldersgruppen 35-44 år där andelen låg strax över 90 procent medan endast knappt hälften i den äldsta åldersgruppen, 65-74 år hade tillgång till Internet. Läs mer »

Internetutvecklingen 2003–2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

Vanligt med Internet hemma

Den ökning i andelen Internetanvändare som man tidigare har observerat har avstannat (i varje fall tillfälligt), men de som använder Internet har blivit ”flitigare” användare. Läs mer »

SCBs sammanfattning om internetanvändandet 2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

SCB sammanfattar sin rapport om användningen av datorer och Internet (där Internet är det mest intressant för min del) på följande sätt: Läs mer »

« Äldre