SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Användning av datorer och Internet 2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik | Ej kommenterad »

SCB (Statistiska Centralbyrån) har i dagarna kommit ut med en rapport om privatpersoners användning av datorer och Internet under 2007. Egentligen är det intressant att rapporten presenteras redan då 2007 inte är slut och julhandeln för året knappast inkluderas i undersökningen. Hos de flesta e-handlarna är försäljningen just kring jul som allra störst. Ur metodologiskt perspektiv betyder detta att validiteten och reabiliteten sänkts. Man bör ha detta i åtanke bl.a i SCBs påstående att ökningen av Internetanvädningen stagnerat (presenteras senare). Läs mer »

Nyare »